Heet het nou een ijskast of een koelkast? Dit is HET verlossende antwoord!

De een noemt het een ijskast en de ander een koelkast.. Maar wat is nou het juiste woord? Het is niet super belangrijk maar wel een dilemma dat bij mij terug blijft komen. Wij zijn er achteraan gegaan en willen dit heel graag met je delen!

koelkastofijskast-

Het antwoord: Niemand zit fout bij dit dilemma.
Beide benamingen zijn namelijk goed volgens Onze Taal. Maar het woord koelkast wordt vaker gebruikt dan ‘ijskast’.

Voor het aanwijzen van het elektrische apparaat mogen dus beide woorden gebruikt worden. Als je het hebt over ‘iets in de ijskast zetten’ mag dat overigens niet. Daar is enkel en alleen ‘ijskast’ de juiste benaming.


Ijsbroden
Het woord ‘ijskast’ komt van vroeger. Toen koelden mensen hun eten door het in een kast met zogeheten ‘ijsbroden’ te leggen. Dit waren grote blokken ijs. Toen de elektrische variant op de markt kwam, werd deze naam al snel gewijzigd in koelkast en dat is blijven hangen. ‘Ijskant’ wordt voornamelijk gebruikt in de hogere kringen van de samenleving. Welk woord gebruik jij? Laat het ons weten op onze Facebook-pagina!

Reacties